Bakı arxipelaqı

Xərə-Zirə adası palçıq vulkanı

Ələt burnundan 13 km şərqdə, Zənbil adasından 5 km cənub-şərqdə yerləşir. Oval formalıdır, morfoloci dili ilə birlikdə uzunluğu 3.3 km, sahəsi 3.5 km2-dir. Ada həm kraterdir, həm də palçıq vulkanının krater bəndidir. Krater sahəsi dəniz səthindən 30 m hündürdədir. Xərə-Zirə tez-tez püskürən vulkandır. Onun 1810-1997-ci illər ərzində 10 püskürməsi qeydə alınmışdır. Püskürmələrin bir çoxu alov sütunu ilə müşahidə olmuşdur (1857 və 1940-cı illər). 1940-cı il püskürməsi intensiv olmuş, 156 ha sahəni örtən bir neçə milyon m3 brekçiya püskürmüşdür. Qara rəngli vulkan külü bütün adanı örtmüşdür. Nisbətən daha çox

brekçiya 1960-cı il püskürməsində olmuşdur  (270 mln m3, 18 ha). 1997-ci il püskürməsi də xeyli güclü olmuşdur. Vulkandan 100 min m3 brekçiya çıxarılmışdır, əriyib şüşə şəklində bərkimiş palçıq parçaları («lapillər») ətrafa səpələnmişdir.