Abşeron Yarımadası

Üçtəpə palçıq vulkanı

Vulkan Abşeron yarımadasının qərbində, Bakıdan 40 km şimal-qərbdə yerləşir. Nisbətən kiçik vulkan olub morfologiyasına görə kraterinin diametri 55 m olan gümbəz şəkillidir. Mütləq hündürlüyü 226.4 m-dir. O dövrü olaraq püskürən palçıq vulkanları kateqoriyasına aiddir. 1967-ci ildən başlayaraq vulkan 7 dəfə püskürmüşdür. Sonuncu püskürmə, əvvəlkində olduğu kimi, qaz alışması olmadan 2005-ci ildə baş vermişdir. Vulkan brekçiyası krater sahəsini örtərək şimal və qərbdə 100 m uzunluğunda böyük «dillər» əmələ gətirmişdir. Brekçiyanın orta qalınlığı 0.85 m, həcmi 125 min m3, örtük sahəsi 14 ha-dır.

Krater sahəsi boyunca dərinliyi 1 m olan dairəvi çat əmələ gəlmişdir; şimal-şərq hissəsində parçalanma zonası yaranmışdır. Hazırda vulkanda fəaliyyətdə olan qazlar, palçıqlı su və nazik neft təbəqəli palçıq ayıran bir neçə qrifon vardır. Vulkanın cənub qurtaracağının yaxınlığında külli miqdarda neft çıxaran salzalar vardır.